I Ty możesz pomóc!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu

jest organizacją o strukturze ogólnokrajowej. Jest to najstarsza polska organizacja opiekuńczo-wychowawcza, założona w 1919 roku.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu jest stowarzyszeniem pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - KRS:0000390855.

Działalność Towarzystwa oparta jest na obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa krajowego i międzynarodowego, a w szczególności na postanowieniach zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Towarzystwo nasze koordynuje działalność terenowych jednostek organizacyjnych TPD, jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje Jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób.

Czytaj więcej