I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Oferta pracy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu zatrudni pedagoga lub psychologa na stanowisko: Opiekun rodzin adopcyjnych w projekcie "Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji".

Wymagania:

- wykształcenie wyższe na kierunkach psychologia, pedagogika lub innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi z zakresu psychologii, pedagogiki,

- umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej,

- znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wymagania dodatkowe:

- roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV w biurze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10.