I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Dokumenty

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procesu diagnostycznego:

 • Podanie
 • Życiorys opisowy pojedynczej osoby
 • Aktualna fotografia rodzinna
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa ( oryginał) / odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku osoby samotnej
 • Informacja o dochodach brutto za ostatnie 3 miesiące opcjonalnie
  • zaświadczenie o wynagrodzeniu
  • oświadczenie przedsiębiorcy- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 • Decyzja o zwaloryzowanym świadczeniu rentowym lub emerytalnym (kserokopia, oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie o niekaralności z KRK (ważne 1 miesiąc)
 • Zaświadczenia lekarskie (ważne 3 miesiące)
  • od lekarza rodzinnego, o braku przeciwwskazań do przysposobienia dziecka