I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Informacje o adopcji

Etapy w procedurze kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodziny adopcyjne:

Ośrodek Adopcyjny stosuje poniższe kryteria kwalifikacji dla kandydatów na rodziny adopcyjne:

 1. Zgromadzenie dokumentów.
 2. Spotkanie indywidualne z dyrektorem, psychologiem lub pedagogiem Ośrodka.
 3. Udział w badaniach psychologicznych.
 4. Udział w badaniach pedagogicznych.
 5. Wywiad adopcyjny przeprowadzony w miejscu zamieszkania kandydatów.
 6. Wstępna ocena kandydatów do przysposobienia.
 7. Udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Ośrodek.
 8. Końcowa decyzja komisji kwalifikacyjnej.

Rodzina adopcyjna może przyjąć dziecko, którego sytuacja prawna umożliwia przysposobienie.

Po zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia Ośrodek informuje rodzinę adopcyjną o jego stanie zdrowia i rozwoju, a także sytuacji rodzinnej oraz prawnych skutkach przysposobienia. Umożliwia też rodzinie, w miarę potrzeby, kontakt z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie.

Ośrodek udziela pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów.

Ośrodek wspiera rodziny adopcyjne poprzez:

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z wychowywania i ze sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Poradnictwo rodzinne.
 • Pomoc pedagogiczną, psychologiczną.
 • Pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.