I Ty możesz pomóc!

« Wróć

I Ty możesz pomóc!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Kaliszu zwraca się z apelem do podatników podatku dochodowego, aby przy wypełnianiu zeznania podatkowego na koniec roku skorzystali z możliwości przekazania 1% podatku na działalność statutową TPD. Taka możliwość wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( D.U. Nr 96, poz.873).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją charytatywną, pożytku publicznego, działającą non-profit. Od 1919 roku prowadzi działalność społeczną na rzecz dzieci z rodzin ubogich, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy.

A w szczególności:

  • pomoc rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych, podnoszenie kultury pedagogicznej osób dorosłych, prowadzenie działalności charytatywnej, organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną
  • inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego
  • organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego, turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych

Serdecznie dziękujemy za wpłaty dokonane w latach poprzednich. Państwa ofiarność przyczyniła się do zorganizowania dla dzieci wypoczynku letniego i zimowego, rehabilitacji, imprez okolicznościowych ( Dzień Dziecka, Mikołajki itp.) oraz wsparcia dla najbardziej potrzebujących.