I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Nasz Zespół

Bożena Juszczak Dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Kaliszu
Halina Tarasewicz Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu
Mirosław Dębski Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie
Ewa Juszczak Specjalista Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu
Kinga Glapa Główny księgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu
Anna Janik-Zdyb Psycholog Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu
Joanna Aleksandrzak Psycholog Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu
 Ksenia Błaszczyk Pedagog Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu
Agnieszka Pawlaczyk Pedagog Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu