I Ty możesz pomóc!

« Wróć

Klauzula informacyjna dla Współpracowników/ Klientów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/O w Kaliszu

Klauzula informacyjna dla Współpracowników / Klientów
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/O w Kaliszu

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10, 62-800 Kalisz,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu – na podstawie art. 6 ust.1 lit.c oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
5. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne jako niezbędne do załatwiania spraw w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Kaliszu.