I Ty możesz pomóc!

Wyniki wyszukiwania dla hasła: ""

Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcyjnego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu realizuje projekt pn.„Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.